Per què estudiar sistemes informàtics i xarxes? La societat necessita professionals qualificats que sàpiguen treballar i gestionar la informació digital. El mercat laboral indica que el perfil d’informàtica i telecomunicacions és i serà dels més demandats i cotitzats.

I això només ha fet que començar. La revolució que suposa la Internet of Things fa que els professionals de les xarxes i els sistemes siguin cada cop més estratègics i rellevants.

Per tot això, a l’escola estem convençuts de l’oportunitat. I, per tant, hem desenvolupat una metodologia d’estudi d’alta qualitat i exigència en aquesta branca. I ho fem amb un desenvolupament molt pràctic, orientat a la resolució de problemes reals. Això és, en un àmbit molt semblant al d’una empresa actual.

Vídeo explicatiu del cicle de Sistemes microinformàtics i xarxes – portes obertes del maig del 2021

L’escola pertany a la CISCO Networking Academy, i com a tal imparteix el currículum i certifica els coneixements per al nivell CCNA. Un estàndard global de la indústria informàtica i de telecomunicacions a l’abast dels nostres estudiants.

La formació permanent del nostre cos docent assegura que els coneixements que es fan arribar als alumnes són sempre els més actuals.


ORGANITZACIÓ

Els mòduls i unitats formatives s’especifiquen en el currículum definit al DOGC. No obstant, a Arrels n’hem potenciat els següents trets diferencials:

1. Nivell, rigor i actualització. El cicle formatiu és la base dels professionals IT del futur, i ens exigim i exigim als alumnes d’acord amb aquesta responsabilitat. En altres paraules, etenem que estem obligats a oferir una formació de prestigi per als alumnes amb capacitats tècniques i amb ambició de coneixement.

2. Aprenentatge a partir del treball en projectes complexos. Això és, organitzats per equips col·laboratius, a fi de simular l’entorn professional tecnològic i d’entrenar les competències professionals demanades al món laboral.

3. Col·laboració amb Cisco Networks. Formar part de la Network Academy permet impartir i certificar els alumnes en el currículum CCNA, reconegut a escala global. A més, també assegurem l’actualització del cos de professors.

4. Participació en events i concursos de programació i gestió de xarxes. Catskills, HP CodeWars, Cisco Live… permeten contrastar les capacitats dels nostres alumnes amb les d’altres alumnes de tot el món. D’aquesta manera afavorim un esperit de millora i un sentiment de pertinença a una comunitat global.

5. Ús intensiu de l’anglès en la documentació, el programari i els sistemes utilitzats.

6. Addició al desplegament curricular de l’aprenentatge de programació amb Python.

Altres aspectes organitzatius:

La matrícula es pot fer per al curs complet o per mòduls. En aquest cas, les unitats formatives aprovades certifiquen competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Les matèries del primer any són: Muntatge i manteniment d’equips, Sistemes Operatius, Aplicacions ofimàtiques, Xarxes locals, Formació i orientació laboral i Anglès tècnic. S’imparteixen de 8h a 15h, de setembre a juny.

El segon any s’estudia Sistemes operatius en xarxa,  Seguretat informàtica, Serveis de xarxa, Aplicacions Web, Iniciativa emprenedora i Síntesi. L’horari és de 8h a 15h de setembre a maig. Els alumnes de segon tenen dos matins gairebé lliures per poder fer pràctiques en empresa.

Utilitzem material docent en format digital, integrat en plataformes educatives (ClickEdu i Cisco Network Academy). L’alumnat treballa amb el seu propi portàtil, utilitzant aquests materials.

Durant el 2n curs l’alumnat elabora un projecte de síntesi que el motivi particularment. A més, el professor l’acompanya a aconseguir el seu objectiu. Alguns projectes de síntesi rellevants que s’han dut a terme són: desenvolupament d’un aplicatiu mòbil georeferenciat, elaboració de videojocs, recursos en format web per a l’aprenentage de llengües estrangeres, implementació de botigues en línia, sensors ambientals amb Arduino, aplicatiu per a la resolució del cub de Rubik, estudi de la tecnologia BlockChain, entre d’altres.

Els professors del cicle

EB

Elisabet Batlle

Departament de llengües estrangeres
GL

Manuel Gil

Especialista en enginyeria elèctrica
JT

Josep Maria Tristany

Departament d'empresa
Jordi Segura

Jordi Segura

Programació, Sistemes Operatius, CMS i Tecnologia
josep-garriga

Josep Garriga

Coordinador del cicle de Sistemes microinformàtics. Especialista en sistemes i xarxes
gerardfarras

Gerard Farràs

Cap d'estudis de Formació professional. Departament de Sistemes informàtics.

EMPRESES COL·LABORADORES