Per què estudiar sistemes informàtics i xarxes? La societat necessita professionals qualificats que sàpiguen treballar i gestionar la informació digital. El mercat laboral indica que el perfil d’informàtica i telecomunicacions és i serà dels més demandats i cotitzats.

I això només ha fet que començar. La revolució que suposa la Internet of Things fa que els professionals de les xarxes i els sistemes siguin cada cop més estratègics i rellevants.

Per tot això, a l’escola estem convençuts de l’oportunitat. I, per tant, hem desenvolupat una metodologia d’estudi d’alta qualitat i exigència en aquesta branca. I ho fem amb un desenvolupament molt pràctic, orientat a la resolució de problemes reals. Això és, en un àmbit molt semblant al d’una empresa actual.

La formació permanent del nostre cos docent assegura que els coneixements que es fan arribar als alumnes són sempre els més actuals.


ORGANITZACIÓ

Els mòduls i unitats formatives s’especifiquen en el currículum definit al DOGC. No obstant, a Arrels n’hem potenciat els següents trets diferencials:

1. Nivell, rigor i actualització. El cicle formatiu és la base dels professionals IT del futur, i ens exigim i exigim als alumnes d’acord amb aquesta responsabilitat. En altres paraules, etenem que estem obligats a oferir una formació de prestigi per als alumnes amb capacitats tècniques i amb ambició de coneixement.

2. Aprenentatge a partir del treball en projectes complexos. Això és, organitzats per equips col·laboratius, a fi de simular l’entorn professional tecnològic i d’entrenar les competències professionals demanades al món laboral.

3. Col·laboració amb AWS Academy. Formar-ne part permet impartir i certificar els alumnes en els currículums d’aquesta empresa, reconeguts a escala global. A més, també assegurem l’actualització del cos de professors.

4. Participació en events i concursos de programació i gestió de xarxes. Catskills, HP CodeWars, … permeten contrastar les capacitats dels nostres alumnes amb les d’altres alumnes de tot el món. D’aquesta manera afavorim un esperit de millora i un sentiment de pertinença a una comunitat global.

5. Ús intensiu de l’anglès en la documentació, el programari i els sistemes utilitzats.

6. Addició al desplegament curricular de l’aprenentatge de programació amb Python.

7. Participació en el programa Eramus+ europeu.

Altres aspectes organitzatius:

La matrícula es pot fer per al curs complet o per mòduls. En aquest cas, les unitats formatives aprovades certifiquen competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Les matèries del primer any són: Muntatge i manteniment d’equips, Sistemes Operatius, Aplicacions ofimàtiques, Xarxes locals, Formació i orientació laboral, Anglès tècnic i Programació. S’imparteixen de 8h a 14h o 15h, de setembre a maig. Els divendres no hi ha classe.

El segon any s’estudia Sistemes operatius en xarxa,  Seguretat informàtica, Serveis de xarxa, Aplicacions Web, Iniciativa emprenedora, Síntesi i Programació. L’horari és de 8h a 14h o 15h de setembre a maig. Els divendres no hi ha classe.

Utilitzem material docent en format digital, integrat en plataformes educatives (ClickEdu i AWS Academy). L’alumnat treballa amb el seu propi portàtil, utilitzant aquests materials.

Els professors del cicle

anna_casafont

Anna Casafont

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES I EMPRESA
EB

Elisabet Batlle

Departament de llengües estrangeres
GL

Manuel Gil

Especialista en enginyeria elèctrica
JT

Josep Maria Tristany

Departament d'empresa
Jordi Segura

Jordi Segura

Tecnologia i Informàtica
josep-garriga

Josep Garriga

Coordinador del cicle de Sistemes microinformàtics. Especialista en sistemes i xarxes
gerardfarras

Gerard Farràs

Direcció de l'Escola. Especialista en sistemes i seguretat

EMPRESES COL·LABORADORES