Durant l’any 2013, el teixit industrial de la comarca va contactar amb l’Escola Arrels per tal de fer palesa la necessitat de tenir professionals qualificats per a fer el manteniment de la maquinària i de fer-se càrrec dels processos productius industrials.

Aquest cicle formatiu nasqué arran d’aquesta necessitat i es començà a impartir el curs 2014-2015. El passat més de juny de 2016 es va graduar la primera promoció del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic i Processos Industrials amb una inserció laboral de més del 80% de l’alumnat i una demanda per part de les empreses del sector molt superior al nombre d’alumnes matriculats al curs, validant així l’aposta de col·laboració entre els centres formatius i les empreses, que permet adaptar l’oferta formativa a les necessitats i possibilitats laborals de la nostra comarca.

Una de les novetat curriculars d’aquest cicle ha estat la formació dual al segon curs, arribant a les mil hores de formació pràctica a l’empresa, gràcies al conveni escola-empresa que permet que els alumnes tinguin una beca de formació amb contraprestació econòmica. El model dual iniciat amb la col·laboració de les quatre principals empreses del sector industrial de la comarca – Knauf, Simet, Injecter i Tèxtil Olius – ja compta amb més de 30 empreses col·laboradores del territori.

El cicle de Manteniment disposa d’una beca Internacional AMES per realitzar una estada a l’estranger.

L’organització d’aquest cicle formatiu és de dos cursos acadèmics, organitzats de la manera següent:

1er curs 990h escola + 100h empresa
2on curs 330h escola + 910h empresa.


La formació que es realitza a l’empresa està remunerada econòmicament a través d’una beca-salari i l’alumnat està donat d’alta a la Seguretat Social. Aquesta formació dual permet als alumnes realitzar part de l’aprenentatge curricular en un entorn empresarial i industrial, amb accés a les tecnologies més avançades i adquirir dinàmiques i competències dins l’ambit laboral.

La valoració de l’escola i de les empreses col·laboradores és excel·lent, tant pel que fa a la formació, com per l’acompliment de l’objectiu principal de la implantació d’aquest cicle formatiu de grau mitjà, aconseguir que els alumnes acabin el cicle amb un contracte de treball en un sector que demanda personal de manteniment qualificat.

Vídeo explicatiu del cicle

Portes obertes maig del 2020

Vegeu aquest reportatge que 22 cable TV ens va fer:

Organització:

El cicle formatiu capacita l’alumne per a desenvolupar tasques en el manteniment electromecànic, i li dóna el coneixement dels sistemes i tecnologies més innovadors en aquest àmbit.

Pel que fa a l’oferta formativa a l’escola, els alumnes adquireixen coneixements teòrics i pràctics en diversos àmbits com la tecnologia elèctrica – instal·lacions electrotècniques, màquines elèctriques, quadres elèctrics i automatismes -, la mecànica – elements de màquines, tècniques de fabricació i tècniques d’unió i muntatge -, lapneumàtica i la hidràulica – automatismes pneumàtics i hidràulics, i electropneumàtica – i la mecatrònica – sistemes mecatrònics i programació d’automatismes -. Aquesta última disciplina es treballa a l’escola des de l’ensenyament secundari obligatori, oferint als alumnes coneixements teòrico-pràctics amb robòtica i programació com a aposta formativa de futur. A més a més, s’aposta per la innovació amb un mòdul específic de disseny i modelatge en 3D i l’adquisició aquest darrer curs d’una impressora 3D per part de l’escola, per ampliar i adaptar la formació a les noves tecnologies.

El taller de l’escola està dotat de maquinària de mecanització – torns i fresadores convencionals i de control numèric, trepants de columna, serra-cinta, rectificadora, esmeriladores -, soldadura – de fil i amb electrode -, pneumàtica i altres que permeten als alumnes de primer curs introduïr-se en les tècniques de treball que trobaran a l’entorn productiu.

És el primer cicle formatiu en modalitat dual. Aquesta modalitat permet a l’alumne realitzar gairebé la meitat de les hores en estades a l’empresa, en un entorn de producció real i amb remuneració econòmica mitjançant un sistema de beca-salari. El conveni signat amb les principals empreses industrials del territori garanteix als estudiants una formació totalment actualitzada i adaptada a les necessitats actuals, i una bona entrada a la realitat del món laboral. El desenvolupament d’aquestes activitats en empresa es realitza al segon curs del cicle.

Professorat del cicle:

anna_casafont

Anna Casafont

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES I EMPRESA
EB

Elisabet Batlle

Departament de llengües estrangeres
GL

Manuel Gil

Especialista en enginyeria elèctrica
JT

Josep Maria Tristany

Departament d'empresa
P1240593

Octavi Esteve

Coordinador del cicle de Manteniment electromecànic. Especialista en enginyeria mecànica
CM

Carles Martínez

Departament de tecnologia

EMPRESES COL·LABORADORES

Arta
Arta