PRESENTACIÓ

A l’Educació Infantil de 2n cicle potenciem la creativitat i l’expressió dels infants, a partir del seu món emocional.

Les emocions i la seva gestió s’estableixen com a pilars fonamentals de la seva personalitat.

L’acció educativa també s’encamina cap a les relacions positives amb el grup d’iguals.

S’introdueixen activitats educatives que estimulen les bases cognitives de l’aprenentatge: memòria, traç, prelectura, preescriptura, lògica i raonament numèric…

La descoberta i el coneixement de l’entorn social i cultural més proper forma part dels seus aprenentatges col·lectius.

La dinàmica de rutines que configuren el dia a dia, que més endavant es convertiran en hàbits, els permetran aconseguir un coixí d’autonomia i de seguretat -imprescindibles per a l’evolució en el seu procés d’aprenentatge- i els facilitaran l’adquisició de nous aprenentatges fonamentals en l’àmbit de l’autonomia personal (menjar, ordre, higiene…) i la convivència.

Al llarg d’aquesta etapa aniran desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • A pensar i a comunicar.
 • A descobrir i tenir iniciativa.
 • A conviure i habitar el món.

És mitjançant aquestes capacitats que ens plantegem els següents objectius:

 • El progressiu descobriment i creixement personal.
 • La formació d’una autoimatge positiva.
 • La possibilitat de relació amb els altres.
 • L’observació i descoberta de l’entorn més proper.
 • Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.
 • L’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

La manera d’aconseguir-ho és a partir d’una metodologia  diversa i variada:  l’experimentació, l’observació, per mitjà de projectes, per tallers, per racons… on l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge acompanyat pels Educadors, en un entorn càlid, acollidor, familiar i segur que respecti el seu ritme evolutiu.

Les àrees de coneixement i experiència són:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’Entorn
 • Comunicació i Llenguatges.

ORGANITZACIÓ

HORARI ESCOLAR:

 • Matí de 9 a 1.
 • Tarda de 3 a 5.
 • Els/les nens/es d’Ed. Infantil es poden acompanyar i anar a buscar a la classe.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (6a hora):

CURS

ACTIVITAT

P-3

EXPERIMENTEM
LA MÀGIA DELS CONTES
MUSIQUEM
AMBIENTS
SOM UNS ARTISTES

P-4 / P-5

EXPERIMENTEM
LA MÀGIA DELS CONTES
MUSIQUEM
AMBIENTS
SOM UNS ARTISTES

 

Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes. És el que nosaltres resumim amb la frase:

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.


Comunicació Família – Escola

Les famílies són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen, a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats, en actes i celebracions escolars, xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,…

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Informes.
 • Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

 

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic
 • Whatsapp
 • Agenda viatgera
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICKEDU.
 • Reculls i mostres de Treballs

SERVEIS

ADMINISTRACIÓ: De 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6. (excepte dimecres tarda) Tel. 973 48 03 92

 

MENJADOR: L’escola disposa de cuina pròpia.

L’horari del dinar és a 2/4 d’1h. Després de dinar fem la migdiada, tot respectant sempre l’estona de descans que necessita cada infant.

Juliol: Durant la jornada intensiva del mes de juliol no hi ha servei de menjador (si ens hem de quedar a l’escola, fins a les 3 h de la tarda, hem de dur el dinar de casa).

 

SERVEI DE CANGUR:

De 3/4 de 8 a 9 del matí.

D’ 1 a 1/4 de 2 del migdia.

De 6 a 7 de la tarda.

 

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Portar a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

Assessorant i orientant les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

Suport tècnic al professorat:

a) Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b) Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

c) Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

d) Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

e) Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 

DISSABTES EN FAMÍLIA:

Espai on convidem a les famílies a participar de diferents activitats, xerrades, tallers, patis oberts…

Últim dissabte de cada mes a partir del mes d’octubre.

SECRETARIA

 • Matí: De 9  a 1
 • Tarda: de 3 a 5

 

PORTERIA

 • Tarda: de 5 a 1/4 de 7.

ADMINISTRACIÓ

Arrels I, dijous de 9 a 10.

Arrels II, de 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6 (excepte dimecres tarda). Tel. 973 48 03 92

MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia.

HORARI DE MENJADOR:

 • Educació infantil:  3/4 d’1
 • Primària: a l’1 del migdia

CANGURATGE (a demanda)

 • Matí: de 7:55h a 8:55h.
 • Migdia d’1/4 de 2 a les 2h i de 3/4 de 3 a les 3h
 • Tarda: de les 5 a ¼ de  7h i d’1/4 de 7 a  les 7h

BIBLIOTECA

Es realitzen activitats setmanals dins l’horari escolar amb tots els alumnes.

S’incentiva l’ús d’aquest espai oferint un servei de préstec gratuït. Aquest préstec es fa dilluns i dimarts de 17:00 a 17:30 i dimecres, dijous i divendres a l’hora del pati.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Cada dia de 5h a ¼ de 7.
Totes s’imparteixen en anglès.

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 PETITS
Let’s play
Jocs
Musicals
 GRANS  Let’s play Tennis Taula

 

SETMANES INTENSIVES EN ANGLÈS (Pasqua i juny).

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera.

Atenció a l’alumnat i a les famílies.

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

SUPORT TÈCNIC AL PROFESSORAT

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

USEE pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Especialista: Clara Tordesillas i Nadine Castillo.

Recurs organitzatiu que dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d’una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

PISCINA

L’escola ofereix la possibilitat d’anar a la piscina 1 hora setmanal dins l’horari escolar com a activitat de l’àrea d’educació física.

CLICKEDU

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.