«A grans trets, l’educació emocional és l’habilitat per prendre consciència de les emocions pròpies i les dels altres, i la capacitat per regular-les.»

Rafael Bisquerra


Emociona’t i Creix, un programa pel desenvolupament de l’educació emocional dels alumnes.

L’educació emocional

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals, com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, per tal de capacitar-la per afrontar millor els reptes que se li plantegen en la vida quotidiana, potenciant una relació positiva amb si mateix i amb els altres.

Es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives que provenen de l’experiència personal del nen o la nena, el seu entorn i les seves necessitats. Viure amb els nens el dia a dia ens pot ajudar a ensenyar-los a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

Els estudis científics confirmen cada vegada més la importància del component afectiu en el desenvolupament i l’aprenentatge de les persones, essent l’educació emocional el complement indispensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal.

Des de l’escola, som conscients que l’educació emocional és un element clau en el rendiment dels alumnes i en la prevenció de factors de risc. Per això, des de ja fa uns anys la treballem de manera transversal en totes les àrees.

El programa d’educació emocional s’ha realitzat a partir de l’assessorament tècnic i la formació de tot l’equip docent i és present a totes les etapes educatives, des de la Llar d’Infants, fins a Batxillerat i cicles formatius.

Compta amb una sòlida fonamentació teòrica que ha tingut en compte el desenvolupament evolutiu i emocional del nen en les diferents etapes educatives per a elaborar una intervenció educativa adaptada a cada cas en concret.

La intel·ligència emocional és una forma d’interactuar amb el món que té molt en compte els sentiments, i engloba habilitats com ara el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la perseverança, l’empatia, l’agilitat mental , etc., que configuren trets de caràcter, com l’autodisciplina, la compassió o l’altruisme, indispensables per a una bona i creativa adaptació social.

Els nostres OBJECTIUS GENERALS:

  • Promoure el desenvolupament integral dels alumnes.
  • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
  • Identificar les emocions de la resta.
  • Desenvolupar l’habilitat per regular les pròpies emocions.
  • Prevenir els efectes nocius de les emocions negatives.
  • Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives.
  • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.
  • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
  • Millorar les relacions interpersonals.
  • Desenvolupar les habilitats de vida per al benestar personal i social.
300
Alumnes apuntats
10
Professors
150
Exàmens presentats
150
Títols entregats

L'equip d'Emociona't i Creix

pasted_image_0

Anna Vilar

Departament de Matemàtiques i empresa
Foto Cristina 2

Cristina Estany

Departament de LLengües
Imma Novas

Imma Novas

Lurdes Capdevila

Lurdes Capdevila

Meri Riba

Meri Riba

Míriam Semís

Míriam Semís

Montse Camprubí

Montse Camprubí

Sara Casòliva

Sara Casòliva