Presentació de l'Escola Arrels pel que fa a estudis postobligatoris.

La formació postobligatòria està orientada a l'especialització de l'alumnat en una família professional o a la preparació per a l'accés a la Universitat.

En la Formació Professional, l'orientació a resultats d'aprenentatge permet a l'alumnat estar immers en un entorn d'aprenentatge molt similar a l'àmbit professional real. Treballem perquè els i les alumnes siguin bons professionals de forma immediata però que alhora estiguin preparats per a formacions superiors.

Un cop acabat un grau mitjà, es pot accedir directament a qualsevol grau superior. Expliquem, a continuació, quin és el caràcter de la nostra formació professional:

 

En el Batxillerat formem alumnat per tal que es pugui integrar en el món universitari o de la formació professional de grau superior. Així, l'alumnat troba l'entorn idoni per potenciar les seves capacitats.

Comptem a més amb un professorat motivat i estable que potencia lligams amb la realitat més propera i actual.