La societat de la informació i el coneixement necessita professionals qualificats que sàpiguen treballar i gestionar el seu element fonamental: la informació digital. Les  agències d'estudi de mercat laboral indiquen que el perfil especialitzat en informàtica i telecomunicacions (en àrees tan diverses com l'administració dels sistemes operatius, les xarxes telemàtiques, la seguretat informàtica, els serveis de xarxa, l'ofimàtica avançada i la programació) és i serà dels més demandats i cotitzats.

I això només ha fet que començar. La revolució que suposa la Internet of Things (connexió a la xarxa de totes les coses, no només ordinadors) provocarà que els professionals de les xarxes i els sistemes siguin cada cop més estratègics i rellevants.

A l'escola estem convençuts de l'oportunitat, i per això hem desenvolupat una metodologia d'estudi d'alta qualitat i exigència combinada amb una aplicació molt pràctica, orientació a objectius i el mètode d'aprenentatge "learn by doing" on l'alumne va aprenent a mesura que va treballant.

L'escola està integrada en la CISCO Networking Academy, i com a tal imparteix el currículum i certifica els coneixements per al nivell CCNA, un estàndard global de la indústria informàtica i de telecomunicacions.

La formació permanent del nostre cos docent assegura que els coneixements que es fan arribar als alumnes són sempre els més actuals.

Go to top