SECRETARIA:   

  • Matí: de 9 a 1.
  • Tarda: de 3 a 5

 

PORTERIA:       

 • Tarda: de 5 a 1/4 de 7.

 

ADMINISTRACIÓ:

 

Arrels I, dijous de 9 a 10.

Arrels II, de 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6 (excepte dimecres tarda)

               Tel. 973 48 03 92                                 

MENJADOR: L'escola disposa de cuina pròpia.

        

SERVEI D'ACOLLIDA: (segons demanda)

 • Matí:    de 7:55h a 8:55h.
 • Migdia: d’1/4 de 2 a 2/4 de 2. 

 de 3/4 de 3 a 3h.

 • Tarda:  d’ 1/4 de 7 a les 7h.

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: cada dia de 5h a ¼ de 7. 

Totes s’imparteixen en anglès.

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PETITS

Computing

Art

Let's play

Sports

Storytelling

GRANS

Let's Talk

Art

French

Sports

Digital Image

 SETMANES INTENSIVES EN ANGLÈS (Pasqua i juny).                               

 

PISCINA: L’escola ofereix la possibilitat d’anar a la piscina 1 hora setmanal dins l’horari escolar com a activitat de l’àrea d’educació física.

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:

Atenció Psicopedagògica pròpia

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera

Atenció a l’alumnat i a les famílies:

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S'assessoren i orienten  les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

Suport tècnic al professorat:

 •  Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.
 • Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.
 • Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.
 • Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.
 • Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 

USEE  pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial):

Especialista: Lídia Colilles Barcons.

Recurs organitzatiu  que dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d'una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d'especialistes.

 

BIBLIOTECA: Amb carnet gratuït i préstec de llibres.

 

CLICKEDU: Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

Go to top