Materials i llibres per al proper curs 2018-2019

HORARI:

 • Matí de 9 a 1.
 • Tarda de 3 a 5.
 • Les portes de l’escola s’obren 7 minuts abans de l’entrada i de la sortida dels alumnes.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

1r curs:

 • EL GUST PER LA LECTURA
 • INFORMÀTICA
 • SPEAKING
 • CALAIX DE MATES
 • TALLER D’EXPRESSIÓ

2n curs:

 • EL GUST PER LA LECTURA
 • TALLER D’EXPRESSIÓ
 • INFORMÀTICA
 • CALAIX DE MATES
 • EXPERIMENTEM 

3r curs:

 • EFICÀCIA LECTORA
 • SPEAKING
 • INFORMÀTICA
 • MUSICÀLIA
 • CALAIX DE MATES

4t curs:

 • EFICÀCIA LECTORA
 • EXPERIMENTEM
 • INFORMÀTICA
 • FEM DE REPORTERS
 • CALAIX DE MATES

5è curs:

 1. CLUB DE LECTURA
 2. LET'S GO
 3. INFORMÀTICA
 4. A L’ATAC
 5. CALAIX DE MATES

6è curs:

 • MUSICÀLIA
 • LET'S GO
 • INFORMÀTICA
 • A L’ATAC
 • CALAIX DE MATES
Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes de Primària. És el que nosaltres resumim amb la frase: 

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.

Comunicació Família - Escola

Les famílies  són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats en actes i celebracions escolars; xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,...

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Informes trimestrals.
 •  Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

 

 

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic.
 • Agenda viatgera.
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICK EDU.
 • Reculls i mostres de treballs.

 

 

 

Go to top