Material i llibres per al proper curs 2018-2019

 

NOVETAT des del curs 15-16:

Nova activitat complementària d'entrenament d'habilitats emprenedores. Durant els tres primers cursos de l'ESO entrenarem els nostre alumnat en sis habilitats bàsiques per formar persones emprenedores. Les habilitats d'autoconeixement, creativita, organitzativa, treball en equip, comunicativa i fer projectes. L'alumnat s'entrena en aquestes habilitats al igual que un esportista entrena per millorar els serus resultats.

 

La matèria específica de 1r i 2n d'ESO es farà barrejant alumnes de 1r i 2n d'ESO i amb una dedicació horària de dues hores setmanals seguides.

 

L’Educació Secundària Obligatòria (significat de les sigles ESO) és el període del sistema educatiu espanyol que es correspon amb l’educació secundària des de la implantació de la LOGSE. Comprèn un total de 4 cursos que abasten des dels 12 als 16 anys. És l’última de les etapes d’educació obligatòria.

Durant l’educació secundària Obligatòria formem els nois i noies des d’una perspectiva integral, tant acadèmicament, com en els valors personals i socials perquè puguin incorporar-se als ensenyaments postobligatoris amb autonomia i responsabilitat.

A l’ESO, treballem amb els nois i noies per aconseguir formar persones que siguin capaces de:

· Ser els protagonistes del seu procés d’aprenentatge

· Respectar les diferències i valorar les qualitats pròpies i dels altres.

· Descobrir el seu interior i aprendre dels seus errors.

· Conèixer els seus drets i comprometre’s amb els seus deures.

· Potenciar la cooperació i la solidaritat amb els que més ho necessiten.

· Esforçar-se i adquirir hàbits d’estudi.

· Treballar individualment i de forma cooperativa potenciant el diàleg.

· Confiar en les seves possibilitats i ser emprenedors en els seus projectes.

· Interpretar la realitat, tenir sentit crític i prendre decisions amb responsabilitat.

· Adquirir els coneixements necessaris per l’educació post obligatòria o el món laboral.

· Ser competents en la societat en què vivim.

· Assolir la seva pròpia excel·lència.

 

 

Per assolir aquests objectius comptem amb un professorat proper i compromès amb l'escola, una funció tutorial sobre la que recau el seguiment acadèmic i personal del nostre alumnat i d'un bon clima de treball que facilita la convivència enmig d’un entorn tranquil i privilegiat.

 

Funció tutorial:

El tutor com a responsable del seguiment de l’alumnat vetlla el procés educatiu dels nois i noies. Els alumnes i els pares troben en la figura del tutor un referent proper que informa i els orienta en l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.
Aquest procés es concreta en un seguit d’activitats

Atenció individualitzada:

Al llarg del curs escolar es realitzen sessions d’avaluació al final de cada  trimestre per valorar l’assoliment dels continguts de les matèries. 
Per garantir el procés d’assoliment i l’evolució satisfactòria de l’alumnat, es fan també sessions d’avaluació de seguiment en el curs de cada trimestre. D’aquesta manera es pot valorar d’una forma més individualitzada i acurada l’evolució de l’alumnat. El tutor està en contacte continu amb el professorat i amb les famílies.

Tutories grupals i individuals:

Dins l’horari escolar hi ha assignada una hora de tutoria on es tracten temes d’organització del curs i d’orientació acadèmica. D’altra banda, el tutor/a realitza tutories individuals al llarg del curs en les quals atén els alumnes de forma personal. Aquestes es realitzaran fora de l’hora lectiu.

Entrevistes família-escola.

El tutor s’entrevista amb les famílies pels lliuraments de notes. Es manté una comunicació constant amb les famílies al llarg del curs.

Projectes:

 • Escola Verda
 • Marató tv3
 • El gran recapte
 • El dia de la ciència
 • Coneix, estima i comparteix: Projecte de participació de l'alumnat amb diferents entitats socials de Solsona i comarca.
 • Salut i escola
 • Programa SHE

A més...

Volem que l’anglès sigui una llengua més a l’escola.

 • Treballem la matèria en grups per nivells.
 • Els alumnes tenen la possibilitat de preparar-se per a proves oficials d’anglès: PET, KET i FIRST
 • Oferim estades a l’estiu a Anglaterra, Irlanda i Gal·les amb professorat acompanyant
 • Realitzem la Setmana de la Llengua Anglesa.
 • Participem en concursos interescolars: FONIX.

L'alumnat de l'escola participa activament en concursos, fires i projectes entre altres.

 • Proves cangur de matemàtiques.
 • Premis literaris a nivell de Catalunya
 • Fira del jove emprenedor de la Catalunya central
 • Projectes socials (dins i fora de l'escola)

 

Horari:

 

 

Matí

Tarda

Dilluns

8:25 - 14:00

15:10 - 17:10

Dimarts

8:25 - 14:00

15:10 - 17:10

Dimecres

8:25 - 14:00

Lliure

Dijous

8:25 - 14:00

15:10 - 17:10

Divendres

8:25 - 14:00

Lliure

 

 

 

 

Secundària obligatòria

Go to top