Durant l'any 2013, el teixit industrial de la comarca va contactar amb l'Escola Arrels per tal de fer palesa la necessitat de tenir professionals qualificats per a fer el manteniment de la maquinària i de fer-se càrrec dels processos productius industrials.

Aquest cicle formatiu nasqué arran d'aquesta necessitat i es començà a impartir el curs 2014-2015. El passat més de juny de 2016 es va graduar la primera promoció del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic i Processos Industrials amb una inserció laboral de més del 80% de l'alumnat i una demanda per part de les empreses del sector molt superior al nombre d'alumnes matriculats al curs, validant així l’aposta de col·laboració entre els centres formatius i les empreses, que permet adaptar l’oferta formativa a les necessitats i possibilitats laborals de la nostra comarca.

Una de les novetat curriculars d’aquest cicle ha estat la formació dual al segon curs, arribant a les mil hores de formació pràctica a l’empresa, gràcies al conveni escola-empresa que permet que els alumnes tinguin una beca de formació amb contraprestació econòmica. El model dual iniciat amb la col·laboració de les quatre principals empreses del sector industrial de la comarca – Knauf, Simet, Injecter i Tèxtil Olius – ja compta, el segon any d’implantació, amb la implicació de dotze empreses del Solsonès i Cardona.

L'organització d'aquest cicle formatiu és de dos cursos acadèmics, organitzats de la manera següent:

1er curs 990h escola + 100h empresa
2on curs 330h escola + 910h empresa

 

La formació que es realitza a l'empresa està remunerada econòmicament a través d'una beca-salari i l'alumnat està donat d'alta a la Seguretat Social. Aquesta formació dual permet als alumnes realitzar part de l'aprenentatge curricular en un entorn empresarial i industrial, amb accés a les tecnologies més avançades i adquirir dinàmiques i competències dins l'ambit laboral. 

La valoració de l’escola i de les empreses col·laboradores és excel·lent, tant pel que fa a la formació, com per l’acompliment de l’objectiu principal de la implantació d’aquest cicle formatiu de grau mitjà, aconseguir que els alumnes acabin el cicle amb un contracte de treball en un sector que demanda personal de manteniment qualificat.

 

Vegeu aquest reportatge que 22 cable TV ens va fer:

 

 

Go to top