ADMINISTRACIÓ: De 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6. (excepte dimecres tarda) Tel. 973 48 03 92

MENJADOR: L’escola disposa de cuina pròpia.   

L’horari del dinar és a 2/4 d’1h. Després de dinar fem la migdiada, tot respectant sempre l’estona de descans que necessita cada infant.

 

Juliol: Durant la jornada intensiva del mes de juliol no hi ha servei de menjador (si ens hem de quedar a l’escola, fins a les 3 h de la tarda, hem de dur el dinar de casa).

 

SERVEI DE CANGUR:

 De 3/4 de 8 a 9 del matí.

 D’ 1 a 1/4 de 2 del migdia.

 De 6 a 7 de la tarda.

 

 

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Portar a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

Assessorant i orientant les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

Suport tècnic al professorat

a) Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b) Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

c) Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

d) Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

e)Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 

DISSABTES EN FAMÍLIA:

Espai on convidem a les famílies a participar de diferents activitats, xerrades, tallers, patis oberts...

Últim dissabte de cada mes a partir del mes d’octubre.

 

    Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

Go to top