Materials i llibres per al proper curs 2018-2019

HORARI:

L’escola romandrà oberta de setembre a juliol.

De setembre a juny: De 9 h a 13 h 

                              De 15 h a 18 h

Al migdia l’escola romandrà tancada fins a les 14:50h per tal que els infants que es quedin a dinar puguin descansar.

Al juliol: Jornada intensiva de les 8 del matí fins les 3 de la tarda.

 

EL PROCÉS D'ADAPTACIÓ:

L’assistència a la llar d’infants suposa per al nen i la nena començar a familiaritzar-se amb persones, espais i materials diferents als coneguts en el seu àmbit domèstic. Aquest canvi farà que vagi ampliant el seu món i descobreixi les pautes de comportament dels grups socials que l’envolten.

El nen i la nena han de ser capaços d’assimilar els canvis que suposa aquesta nova etapa en la seva vida quotidiana i per això, considerem de gran rellevància iniciar el curs amb el que anomenem PERÍODE D'ADAPTACIÓ.

Volem aconseguir per a tots els nostres alumnes un procés individualitzat que els permeti adaptar-se al seu propi ritme, proporcionant-li a cadascun les ajudes que necessiti segons les seves característiques.

Aconsellem una entrada gradual; dediquem tot un mes a l’adaptació dels nens. D’aquesta manera, aconseguim que els nens coneguin l’espai, es familiaritzin amb les educadores i amb els diferents ambients i rutines de la llar de manera progressiva. És important començar amb poques hores d’assistència, arribant progressivament a l’horari establert per cada família.

El nostre objectiu principal és aconseguir que l’infant pateixi el menys possible els efectes negatius de l’adaptació. Com a educadores, intentem crear un vincle afectiu basat en la confiança amb els infants, acaronant-los quan ploren, escoltant-los quan parlen, acompanyant-los en els àpats i en el descans.

 

PSICOMOTRICITAT: L’equip educatiu de la llar d’infants apostem pel treball psicomotriu. L’evolució motriu i global del nen ve determinada pel control i consciència corporal, la locomoció i la manipulació d’objectes. 

 

CLASSES D’ANGLÈS: Els especialistes coincideixen en que l’ensenyament d’un segon o tercer idioma ha de començar en edats primerenques, ja que així l’infant ho interioritza de forma natural. Aquest treball el realitzem a través de les dances, cançons, els contes i el joc.

 

LA MÚSICA: La música ajuda a desenvolupar altres habilitats, com pot ser el llenguatge, les matemàtiques, etc. 

L’audició i l’aprenentatge de cançons és un contingut important en aquest cicle. La reproducció lletres de cançons, així com l’exploració de gestos sonors com picar de mans, de cames o peus (especialment després de l’adquisició de la marxa) permetrà que nens i nenes puguin produir, articular i entonar un major nombre de sons.

 

Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració, podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes. És el que nosaltres resumim amb la frase: 

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.

Comunicació Família - Escola

Les famílies  són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen, a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats, en actes i celebracions escolars, xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,...

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Informes. 
 • Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic
 • Agenda viatgera
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICKEDU.
 • Pissarra d'aula
 • Reculls i mostres de Treballs
 • Recursos digitals: blocs...
Go to top