• SECRETARIA:   
  • Matí: de 9 a 1.
  • Tarda: de 3 a 5.             

 

 • PORTERIA:      .
  • Tarda: de 5 a 1/4 de 7.

 

 • ADMINISTRACIÓ:  
  • Arrels I, dijous de 9 a 10.
  • Arrels II, de 9 a 2/4 de  2 i de 3 a 6. (excepte dimecres tarda)   Tel. 973 48 03 92                                 

 

 • MENJADOR:

 L’escola disposa de cuina pròpia.

HORARI DE MENJADOR

 • Educació infantil:  3/4 d’1
 • Primària: a l’1 del migdia

 

CANGURATGE: ( a demanda)

Matí: de 7:55h a 8:55h.            

Migdia d'1/4 de 2 a les 2h

             de 3/4 de 3 a les 3h

Tarda: de les 5 a ¼ de  7h

          d’1/4 de 7 a  les 7h

 

 • BIBLIOTECA:

Es realitzen activitats setmanals dins l’horari escolar amb tots els alumnes.

S’incentiva l’ús d’aquest espai oferint un servei de préstec gratuït. Aquest préstec es fa a l’hora de biblioteca a primària o els dilluns i dimarts de 5  a 1/4 de 6 per als d’Educació Infantil.

 

 • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

Totes les activitats extraescolars es realitzen en anglès.

Horari: cada dia de 5h a 1/4 de 7 de la tarda.

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PETITS

Computing

Art

Let's play

Sports

Storytelling

GRANS

Let's Talk

Art

French

Sports

Digital Image

 

SETMANES INTENSIVES EN ANGLÈS  (Pasqua i juny)

                         

 

 • ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S'assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

     Suport tècnic al professorat

 • Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.
 • Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.
 • Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i  d’adaptacions curriculars individualitzats.
 • Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.
 •  Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

 

 • USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial):

Especialista: Lídia Colilles Barcons

        Dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d'una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

 

 • PISCINA:

L’escola ofereix la possibilitat d’anar a la piscina 1 hora setmanal dins l’horari escolar com a activitat de l’àrea d’educació física.

 

 •   Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.
Go to top