Materials i llibres per al proper curs 2018-2019

HORARI ESCOLAR:

 • Matí de 9 a 1.
 • Tarda de 3 a 5.
 • Els/les nens/es d'Ed. Infantil es poden acompanyar i anar a buscar a la classe.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (6a hora):

curs

ACTIVITAT

P-3

EXPERIMENTEM

MÓN DEL CONTE

JOC DIRIGIT

JOC SIMBÒLIC

PROGRAMA SI

P-4 / P-5

EXPERIMENTEM

MÓN DEL CONTE / INFORMÀTICA

JOC DIRIGIT

PROGRAMA SI

ANGLÈS

Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes. És el que nosaltres resumim amb la frase: 

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.

Comunicació Família - Escola

Les famílies  són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats en actes i celebracions escolars; xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,...

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper
 • Entrevistes amb les famílies
 • Informes 
 •  Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic
 • Agenda viatgera
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICK EDU.
 • Reculls i mostres de Treballs.
Go to top