A l’Educació Infantil de 2n cicle potenciem la creativitat i l’expressió dels infants, a partir del seu món emocional.

Les emocions i la seva gestió s’estableixen com a pilars fonamentals de la seva personalitat.

 

L’acció educativa també s’encamina cap a les relacions positives amb el grup d’iguals.

S’introdueixen activitats educatives que estimulen les bases cognitives de l’aprenentatge: memòria, traç, prelectura, preescriptura, lògica i raonament numèric...

 

La descoberta i el coneixement de l’entorn social i cultural més proper forma part dels seus aprenentatges col·lectius.

La dinàmica de rutines que configuren el dia a dia, que més endavant es convertiran en hàbits, els permetran aconseguir un coixí d’autonomia i de seguretat -imprescindibles per a l’evolució en el seu procés d’aprenentatge- i els facilitaran l’adquisició de nous aprenentatges fonamentals en l’àmbit de l’autonomia personal (menjar, ordre, higiene...) i la convivència.

Al llarg d’aquesta etapa aniran desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • A pensar i a comunicar.
 • A descobrir i tenir iniciativa.
 • A conviure i habitar el món.

És mitjançant aquestes capacitats que ens plantegem els següents objectius:

 • El progressiu descobriment i creixement personal.
 • La formació d’una autoimatge positiva.
 • La possibilitat de relació amb els altres.
 • L’observació i descoberta de l’entorn més proper.
 • Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.
 • L’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

La manera d’aconseguir-ho és a partir d'una metodologia  diversa i variada:  l’experimentació, l’observació, per mitjà de projectes, per tallers, per racons... on l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge acompanyat pels educadors, en un entorn càlid, acollidor, familiar i segur que respecti el seu ritme evolutiu.

TOT DESPERTANT UN DESIG D'APRENDRE PERMANENT.

Les àrees de coneixement i experiència són:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’Entorn
 • Comunicació i Llenguatges.
Go to top