L’aprenentatge de l’anglès forma part de l’educació integral de la persona. Des de l’Escola Arrels treballem perquè els nostres alumnes desenvolupin el màxim de capacitats al màxim de les seves possibilitats. Amb aquesta voluntat, pretenem facilitar com més interaccions i situacions reals d’aprenentatge millor, i més en el cas de la llengua estrangera, ja que no és fàcil trobar situacions on utilitzar-la fora de l’àmbit acadèmic.

 

Per tal que els nostres alumnes prenguin consciència de la importància de l’anglès i que hi vegin una utilitat, des del centre oferim la possibilitat de realitzar les proves de Young Learners of English de la University of Cambridge. Aquestes proves avaluen les competències d’expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita, i estan emmarcades en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), un estàndard reconegut arreu que descriu les habilitats lingüístiques. Els Young Learners of English (YLE) estan especialment orientats a nens entre 7 i 12 anys i dissenyats per mostrar el que saben d’anglès, aportant-los sensació de progrés i motivant-los a aprendre més.

L’Escola Arrels és centre preparador d’aquestes proves des de ja fa anys, amb uns resultats excel·lents que avalen la seva implementació. Enguany, 41 alumnes de primària han fet les proves el proppassat dilluns 22 de maig. Estem segurs que, més enllà dels resultats, el camí que han fet els nens i nenes de 5è i 6è per arribar fins aquí ja s’ha vist altament recompensat pel grau d’aprenentatge i motivació que han experimentat. Amb aquestes proves, els alumnes han pujat el primer graó cap a l’obtenció de certificacions oficials de més nivell com pot ser el First, tan demanat actualment en el món laboral.

“We are very proud of you all, boys and girls!”

Go to top