La Biblioteca: espai per gaudir, aprendre i descobrir el plaer de llegir

La biblioteca escolar és un element essencial per a dur a terme el projecte de lectura i és una eina imprescindible per a la formació de bons lectors.

Els llibres són i seran un mitjà per a l’aprenentatge. La seva lectura a més d’esdevenir un plaer en el temps de lleure, és una eina per conèixer i esbrinar la realitat que ens envolta. Els llibres són una font d’informació molt important que cal conservar i que els nens i nenes han de tenir a l’abast.

“La biblioteca de l’escola és una de les eines més important per ajudar a mestres i pares a desvetllar l’interès

el desig de saber llegir als infants”

(Jaume Centelles)

Objectius:

L’objectiu principal que s’intenta treballar  en la nostra biblioteca un cop l’alumne s’ha familiaritzat amb els materials, ha entès la seva distribució, la seva catalogació, així com el respecte per unes normes de comportament, és “CREAR EL GUST PER LA LECTURA”.

També voldríem dinamitzar més l’ús i la funció de la biblioteca de l’escola, per tal que esdevingui un portal d’accés a la informació, més proper i acollidor pels alumnes i professors. 

Potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com a espai de coneixement i de recursos.

-    Conèixer els recursos i les possibilitats del programa puntedu.

-    Millorar des del puntedu les competències de lectura i escriptura.

-    Millorar la cerca i gestió de la informació.

-    Dinamització de la lectura.

-    Incorporació de les noves tecnologies en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars.

Dinamitzar el seu ús com a espai d’aprenentatge per tal que l’alumnat es formi en la cerca, el tractament i l’ús de la informació.

-    Descobrir les possibilitats de la biblioteca.

-    Conéixer aspectes bàsics de l’organització de la biblioteca i les seves normes de funcionament.

-    Descobrir la utilitat dels rètols per a orientar-se amb més facilitat en la cerca de materials a la biblioteca.

-    Dinamitzar la biblioteca per tal d’aconseguir que sigui un lloc proper i acollidor pels alumnes.

-    Fomentar la participació dels pares en les activitats de la biblioteca (l’hora del conte, projecte intergeneracional: “Avis expliqueu-nos un conte”...)

 

Promoure l’hàbit lector.

-    Potenciar la lectura amb funcions tant d’aprenentatge com purament lúdiques.

-    Saber convertir la biblioteca en un lloc màgic de trobada amb els llibres afavorint un ambient idoni per la lectura.

-    Experimentar la lectura com una activitat lliure, individual, imaginativa, creadora, intel·lectual...

-    Potencial l’audició de contes

-    Desenvolupar la imaginació creadora per mitjà de manifestacions creatives: l’expressió oral, l’expressió escrita, l’expressió plàstica.

-    Convertir la biblioteca en un centre cultural d’activitats al voltant del llibre: conta-contes, autors, il·lustradors...

 


Go to top