Projectes

A l'Escola Arrels II tenim implantat des de l'any 2009 el sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008.

L'abast de la nostra certificació recau en la impartició d'activitats d'ensenyament/aprenentatge a les etapes educatives d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i Cicles formatius de grau superior.

La ISO 9001:2008 especifica els requisits d'un sistema de gestió de qualitat, amb l'objectiu de promoure la millora contínua del sistema per tal de potenciar la satisfacció dels nostres clients.

Tots els requisits de la ISO 9001:2008 són genèrics i estan pensats per ser aplicables a totes les organitzacions, independentment del seu tipus, mida i productes oferts.

 

 

 

L'escola Arrels I forma part del programa Escoles Verdes des de l'any 2005. Durant el curs 2013, un equip de l'Escola Arrels II va rebre la formació i va realitzar tots els tràmits per tal d'obtenir el segell d'Escola Verda. Des de llavors tant Arrels I com Arrels II som centres adherits al programa:

(veure http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/els_centres_adherits/).

Tal com especifica el web del Departament:

"El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

 

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

- Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
- Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
- Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius."

Des de llavors, cada any hi ha hagut un equip de la comunitat educativa que ha treballat en aquest sentit. Aquests han estat alguns dels seus projectes:

- Millora dels patis.

S'ha treballat per tal de millorar l'aspecte dels patis, arreglant papereres i convertir-les en aptes per al reciclatge. Es va elaborar també un jardí matemàtic i s'està estudiant la possibilitat d'arreglar una zona abandonada (l'espai de darrera de l'edifici de primer cicle) i treballar en un hort escolar i ecològic. Es va treballar també per a disposar d'aparcaments per a bicicletes.

- Foment del reciclatge.

Durant el maig del 2015, l'Escola va participar en el programa europeu "Let's clean up Europe" (http://www.ewwr.eu/ca/take_part/lets-clean-up-europe) que tenia com
a objectiu la neteja d'un espai comunitari. L'escola va netejar un bosc proper.

- Promoure l'estalvi energètic a l'escola fent-ne un estudi.

La comissió verda estudia mètodes per tal d'estalviar energia, fent arribar les seves propostes a la titularitat.

- Coordinació del programa Salut-Escola

Un programa del Departament que té com a propòsit la potenciació en la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

Més informació en aquest enllaç: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_escola/

- Campanyes d'impacte per a la sensibilització ambiental

- Campanyes solidàries (recollida de taps, roba, aliments...)

Puntualment s'elaboren també campanyes de sensibilització ambiental. Per exemple, vídeos i concursos fotogràfics. El maig del 2013, en el marc de la fira de Sant Isidre, en els baixos de l'Ajuntament de Solsona hi ha va haver una exposició de fotografies de la nostra escola.COMPANY D'AVENTURES

El projecte “Company d’aventures” és un projecte iniciat el curs 14-15 . Forma part de les actuacions de centre per tal d'afavorir la interrelació de l’alumnat de diferents etapes. Cada alumne té un Company d’aventures d’un altre nivell escolar i al llarg del curs es realitzen diferents activitats en les quals treballen plegats.

Aquestes noves relacions faciliten l’aprenentatge d’un ampli ventall d’habilitats i actituds que contribueixen en gran mesura al seu desenvolupament emocional, cognitiu i social.

 

PROJECTE DE L'APADRINAMENT LECTOR

A l’escola Arrels treballem el projecte de l’apadrinament lector, amb la finalitat de motivar els nostres alumnes en la lectura  i millorar el seu nivell lector, establint relacions d’ajuda i col·laboració entre infants d’edats diferents.

L'apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza per parelles. Els alumnes de CS fan de padrins lectors dels alumnes de P5 i 1r, ajudant-los a millorar la seva habilitat lectora i encomanant-los el gust per la lectura.

Els alumnes que fan de  padrins de lectura adquireixen el compromís principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol.

És un projecte molt interessant. S’estableixen bons lligams afectius entre padrins i fillols i es potencia la convivència i la responsabilitat a ambdues parts, establint un compromís seriós de col.laboració i ajuda.

 

FIRA DE LA SOLIDARITAT A PRIMÀRIA

Cada any l’Escola  organitza una fira solidària, oberta a tothom, amb l’objectiu de potenciar el valor de la solidaritat i de fer present la realitat dels més necessitats.

Una part dels diners, com ja és habitual, es destina a col·laborar en un projecte per al 3r món gestionat per la Companyia de Maria (FISC).

Una segona  part es destinar a un projecte educatiu d’una escola gestionat per Mans Unides.

I  una tercera part de la recaptació es dona al Banc d’Aliments de Solsona.

PROJECTE "CONEIX, COMPARTEIX I ESTIMA" A SECUNDÀRIA

A la nostra escola no es concep la formació de l’alumnat sense l’educació en valors. La formació íntegra de les persones passa per un correcte creixement moral, emocional i social.

Donem especial importància al respecte i la tolerància entre les persones i pretenem fomentar un alumnat actiu dins el moviment social, cultural i empresarial de la nostra ciutat i comarca. Aquests valors es poden resumir en el que nosaltres definim com a Actitud Arrels.

arnau rodriguez mans

En tractar-se d’un projecte d’escola, hi participaran tots els professors que realitzen classe a 1r, 2n i principalment 3r d’ESO.

Els dies de realització del projecte, l’alumnat tindrà un horari especial on cada hora tindrà la seva activitat: recerca, preparació visites, etc...

La idea del projecte és principalment que l’alumnat  conegui les diferents entitats d’àmbit social que actuen al nostre entorn, comparteixi amb elles diferents activitats i estimi la tasca que realitzen. S’interessi també per a ser partícips d’aquestes entitats en un futur.

Objectius curriculars:

  • El coneixement del funcionament de les diferents entitats socials del municipi. Coneixement de la seva organització interna, tasques que realitzen, com es financen...  (Conèixer)
  • El coneixement de persones usuàries i treballadores de les diferents entitats per tal de poder compartir experiències amb elles (Compartir).
  • Valorar la tasca social de professionals i voluntaris.

Objectius d'emprenedoria:

    • Desenvolupar actituds de cooperació i solidaritat amb persones i col·lectius que es troben en situacions desfavorides.
    • Practicar normes cíviques a través de la participació en activitats socials de l'entorn proper.
    • Sentir-se part d’un col·lectiu social i estimar-lo. No descartar la possibilitat de ser-ne una part en un futur proper. (Estimar)

LA MARATÓ DE TV3

CAMPANYES SOLIDARIES

Aquest curs l’escola ArrelsSsecundària està implementant una nova assignatura destinada, principalment, a entrenar les habilitats més importants que han de tenir els futurs emprenedors. Així doncs, cada curs de l’etapa d’ESO cursarà l’assignatura d’Entrenament per tal d’aprendre i posar en pràctica aquestes destreses.

habilitatsEntrenament


El fet d’emprendre ha estat entès durant molt temps com l’art d’engegar un negoci. Sense excloure aquest significat, emprendre és molt més que això i té a veure amb el mateix «ofici» de viure: emprenem des de petits, projectes, plans, activitats, grans i petites fites...I per fer-ho posem en joc un munt d’habilitats innates i apreses que anem adquirint i practicant al llarg de la nostra vida.

La societat actual demana dels nostres alumnes que tinguin la capacitat d’emprendre molt més desenvolupada que no pas generacions passades, perquè les tendències indiquen que les  habilitats i valors que acompanyen l’emprenedoria són avui del tot necessàries. Pensar de  forma crítica i creativa, tenir iniciativa, tenir la ment oberta, saber comunicar-se, treballar en  equip i saber-se organitzar, entre d’altres, formen part de les destreses d’avui més valorades.

Quan traslladem l’aprenentatge de l’emprenedoria al món educatiu, sovint es cometen els mateixos errors que s’han comès en l’àmbit de l’empresa. Posem més èmfasi en desenvolupar bons projectes - que és molt necessari - però treballem menys en formar els bons emprenedors - que és encara més necessari.

Tot procés emprenedor necessita d’una o vàries persones emprenedores, de  bones idees i de bons projectes. Hi ha moltes destreses a entrenar per aconseguir millores en cadascun d’aquest apartats. No n’hi ha prou en fer un bon projecte per tal de garantir el procés emprenedor.

És aquest raonament el que porta a  l’escola Arrels a desenvolupar un programa per als diferents cursos de l’ESO .

L’emprenedoria és una habilitat que es pot ensenyar, però sobretot cal «entrenar-la» de la mateixa manera que entrenaríem qualsevol esport, o assajaríem qualsevol disciplina artística, ja que demana objectius, mètode, hàbits i bons «entrenadors».

Per dur a terme aquest repte comptem amb l’ajuda i el guiatge de Maria Batet, mestra, conferenciant, formadora, experta en acompanyament d'emprenedors i  especialitzada en la creació de metodologies per emprendre.

Aprenentatge i tecnologia

Les noves Tecnologies de la informació i la comunicació han canviat, a partir de les darreres dècades del segle XX, la manera com cerquem informació, treballem, ens comuniquem, ens relacionem i com gaudim de l'oci.

Per aquest motiu, des de l'Escola Arrels, intentem mantenir-nos al dia pel que fa a la utilització de les TIC com a recurs docent i com a mètode d'aprenentatge.

Indiquem, a continuació, algunes de les accions realitzades en aquest sentit:

- Ús de llibres en format digital: ja fa força cursos que utilizem recursos digitals com a material docent. La primera editorial amb la qual vàrem treballar fou la Plataforma Eleven. Actualment utilitzem els llibres digitals de Santillana en el marc de la plataforma de gestió acadèmica ClickEdu.

- Entorns virtuals d'aprenentatge: des del curs 2008/2009 a l'escola utilizem entorns Moodle com a entorns virtuals d'aprenentatge.

Moodle Cloud

- Pla EduCat 1x1: Durant el curs 2010/11 el Departament d'Ensenyament va posar en marxa el pla eduCAT1x1 on cada alumne de l'escola utilitzaria un ordinador personal com a recurs docent. A l'Escola hi vàrem participar des del primer any.

- Tota la xarxa informàtica és mantinguda i gestionada pel personal docent de l'Escola. Utilitzem tecnologia de l'empresa Cisco per a tots els elements de xarxa, Unifi com a punts d'accés inalàmbrics. Disposem de 5 VDSL's per a la connexió a Internet, SonicWall com a balancejador de càrrega del tràfic i una màquina amb la distribució GNU/Linux IpCop com a tallafocs i filtre de continguts.

- Ús de Google Apps for Education: Utilitzem tecnologia Google per al correu electrònic ( Gmail ): "A suite of free productivity tools for classroom collaboration."

- Servidors propis: A l'Escola mantenim dos servidors propis, amb sistema operatiu Microsoft Windows Server, que ens ofereixen serveis d'accés remot, d'impressió, de servidor web, entre d'altres.

gapps-edu

Altres:


- Participació en el concurs de programació HP CodeWars: una competició de programació per alumnes de postobligatoris, que es realitza simultàniament en diferents seus mundials.

- Participació en el projecte SonCube: un experiment a la frontera de l'espai (curs 2012/2013).

- Participació en el concurs des les olimpíades de formació professional CatSkills en la matèria de xarxes informàtiques (curs 2015/16).

- Presentació de projectes en la SolsTAC.

- A 3r d'ESO es treballa amb l'entrorn  Mobile History MapEl Mobile History Map permet als alumnes crear i desenvolupar projectes col·lectius mitjançant l’ús de la tecnologia mòbil. Els estudiants són desenvolupadors actius en la creació d’itineraris i punts d’interès propers als seus centres educatius per mitjà de la geolocalizació

El projecte “Apadrinem el nostre patrimoni” fomenta el coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar.

El centre escolar apadrina un element amb gran valor històric, donant-li valor i aprofundint en el seu coneixement des del punt de vista històric, artístic i cultural.

Des del curs 15-16, els alumnes de 4t de l’escola Arrels apadrinen un monument, l’antic Castell de Solsona.

L’elecció d’aquest monument per part dels alumnes de 4t és fruit del vincle emocional que els hi uneix, donat que el que fou Castell de Solsona a l’Edat mitjana, avui és una part de l’edifici que acull la nostra escola.

 

 

L’Euromania és un projecte present en diversos països europeus que pretén fomentar l'aprenentage multilingüe i la intercomprensió de set llengües romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès.

Mitjançant una matèria específica de dues hores setmanals, a l'Escola Arrels s'ofereix a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO la possibilitat de participar en aquest projecte que planteja el Departament d'Ensenyament.

No es tracta d’aprendre set llengües, sinó de treballar estratègies que ens ajudin a relacionar les llengües entre elles i a perdre la por a equivocar-nos.

Durant un semestre, els nois i noies fan activitats diverses en què desenvolupen la seva creativitat, aprenen a treballar en equip, practiquen la comprensió escrita i oral, i descobreixen les cultures i tradicions que conviuen amb les llengües romàniques.

A més d'utilitzar una gran varietat de recursos i material audiovisual, diferents parlants que resideixen a Solsona ens visiten i ens brinden la possibilitat de conversar amb ells i descobrir la seva llengua. Des de l'escola, agraïm moltíssim la seva col·laboració, és una gran oportunitat pels nostres alumnes.

euro2

Pàgina 1 de 2

Go to top