Arrels

Al llarg de la setmana del 9 al 13 d’abril, a l’escola hem organitzat un gran ventall d’activitats totes relacionades amb la llengua anglesa. Així és com celebrem The English Week des de fa ja unes quantes primaveres.

Llegeix més...

La setmana del 19 al 23 de març a l’Escola Arrels hem celebrat la Setmana de la Salut, activitat que s’engloba dins el programa SI!, un programa educatiu de promoció de la salut dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys per disminuir els riscos de malalties cardiovasculars.

Llegeix més...

Com ja és tradició, a la nostra escola durant les vacances de Pasqua oferim l’activitat EASTER DAYS com a extraescolar complementària a l’aprenentatge de la llengua anglesa; l’objectiu d’aquesta és gaudir de les diferents activitats proposades a més de conèixer la tradició de la Pasqua anglesa.

Llegeix més...

Un any més hem celebrat la Fira de la Solidaritat, aquest any arribant a la 22a edició. Aquesta fira forma part del nostre projecte educatiu com a escola integradora, compromesa amb l’entorn i educadora en valors que som.

Llegeix més...

“Després d’una setmana de projecte, parlant d’exili i patiment, m’he adonat que aquesta realitat és molt pròxima a nosaltres, i que els mitjans que ens haurien d’informar de la situació es beneficien d’ella. La història dels “sense nom” passa a la història en xifres, invisibilitzant-los. Un exiliat no té casa, no és d'allà on fuig, però tampoc és d'allà on arriba. Crec que tothom es mereix un lloc per dir-li casa.”

Llegeix més...

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

Fulletó informatiu Salvament i socorrisme

Horaris: 

Divendres tarda i dissabtes matí.

 Calendari:

D'octubre 2018 a juny 2019.

 Lloc:

Escola Arrels i Espaigua.

Requisits:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Superar una prova específica d'accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Informació sobre prova específica aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

 Dates prova específica:

 Primer període

Inscripció: del 8 al 27 de maig de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 28 de maig de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir de l’1 de juny de 2018
- definitives: a partir del 7 de juny de 2018

Proves: entre el 8 i el 29 de juny de 2018

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
- definitives: a partir del 25 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018

L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients que ens permeten cobrir els requeriments de l’organisme. Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com mental es produeixin d’una manera adequada, és imprescindible facilitar una alimentació que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa.

Llegeix més...

A l’escola hem aprofitat els últims dies d’hivern per fer algunes sortides amb l’alumnat de postobligatoris. Pels estudiants de cicles, s’han organitzat sortides tècniques a Barcelona específiques per a cada grup i l’alumnat de batxillerat ha visitat el Saló de l’Ensenyament.

Llegeix més...

Pàgina 1 de 24

Go to top