L'Escola Arrels ofereix el Cicle Formatiu de Grau Superir D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES en un moment en què és necessari disposar de professionals ben qualificats per tal d'administrar correctament les empreses en un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu.

L'Escola oferta el cicle formatiu des d'un punt de vista modern i innovador, utilitzant al màxim possible les avantatges que ofereixen les tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC).

A més, l'Escola gaudeix també d'una excel·lent imbricació amb el teixit comercial i empresarial de la comarca, altament interessat i implicat en l'èxit d'aquest cicle formatiu, que oferirà als estudiants la possibilitat de realitzar una formació adequada en diferents centres de treball.

El nostre valor afegit:

    - Grups reduïts que permeten gran nivell d'aprenentatge i desenvolupament professional

    - Atenció personalitzada i tracte directe amb l'alumne

    - Equip de professorat molt proper a la realitat laboral

    - Conferències i xerrades impartides per professionals reconeguts pel món laboral

    - Fomentem l'emprenedoria i la innovació en el currículum

 

Go to top